Chọn chủ đề video
Có tất cả : 131 video

Nhảy dân vũ Encovy Gv lớp lớn - Trường MN Phúc Diễn
Nặn chùm nho - GV Phí Thị Hường lớp NT- Trường MN Phúc Diễn
Thơ: Đi chơi tết - gv Nguyễn Thị Doan Lớp Nhà - Trường mầm non Phúc Diễn
Thơ: Đi chơi tết - Lớp Nhà Trẻ -Gv Nguyễn Thị Doan
Đi trong đường hẹp - GV Nguyến Thị Thúy An lớp nhà trẻ - trường MN Phúc Diễn
Hướng dẫn cách đeo khẩu trang - GV Bùi Thi THu Huyền lớp MGN3 - Trường MN Phúc Diễn
Kĩ năng rửa mặt - Lứa tuổi: 5-6 tuổi - GV: Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Kĩ năng rửa mặt - Lứa tuổi: 5-6 tuổi - GV: Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Trường MN Phúc Diễn
https://www.youtube.com/watch?v=fLNYdJoHM_Y
Kĩ năng rửa mặt - Lứa tuổi: 5-6 tuổi - GV: Nguyễn Thị Ánh Tuyết