Môn  Hiển thị :
Đề tài : Tìm hiểu về bắp ngô
Người đăng
Mầm non
admin
29/1/2021
15:42:35
Đề tài: Tạo màu cho nước từ một số vật
Người đăng
Mầm non
admin
29/1/2021
15:41:32
Người đăng
Mầm non
admin
9/1/2018
11:24:3

Tải về
GIÁO ÁN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ XÃ HỘI Đề tài: Khám phá Nghề xiếc hề Lứa tuổi: 4- 5 tuổi Số lượng: 20- 25 trẻ
Người đăng
Mầm non
admin
9/1/2018
11:8:39
GIÁO ÁN PHÁT TRIỂN THẨM MỸ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC Đề tài: Tổng hợp biểu diễn Đối tượng : MGL4 ( 5 - 6 tuổi) Số lượng: 25 trẻ. Thời gian: 30 -35 phút. Ngày dạy: Giáo viên: Đinh Thu Thảo
Người đăng
Mầm non
admin
9/1/2018
11:7:26

Tải về