Thông báo về việc nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2021
THÔNG BÁO Về việc nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2021

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG MN PHÚC DIỄN

 

 
 
 

Số:    /TB-MNPcD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

    Phúc Diễn, ngày    tháng   năm 2021

 

THÔNG BÁO
Về việc nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2021

 

 
 
 

Căn cứ các ngày nghỉ lễ trong năm 2021 của Nhà nước;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường;Trường mầm non Phúc Diễn thông báo tới các bậc Cha mẹ học sinh thời gian nghỉ lễ 30/4 và 1/5 như sau:

+ Học sinh được nghỉ 3 ngày từ thứ Sáu ngày 30/4/2021 đến hết ngày Chủ nhật 02/5/2021; Ngày thứ hai (03/5/2021) các con đi học bình thường.

Nhà trường trân trọng kính báo đến các bậc phụ huynh học sinh được biết và để sắp xếp công việc dành thời gian chăm sóc các con trong điều kiện tốt nhất.

Xin chúc các con và gia đình có một ngày nghỉ lễ vui vẻ và ý nghĩa.

Xin trân trọng cảm ơn!                                                                                            

      

 

         HIỆU TRƯỞNG