BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021
BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG MẦM NON PHÚC DIỄN

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số:        /BC-MNPcD

Phúc Diễn, ngày     tháng    năm 2020

 

BÁO CÁO

SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 682/SGD&ĐT-GDMN ngày 22/9/2020 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2020-2021; Kế hoạch số 09/KH - GD&ĐT ngày 1/10/2020 của phòng GD & ĐT quận Bắc Từ Liêm về thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2020 - 2021; Công văn số 742/GD&ĐT-MN ngày 01/10/2019 về việc Hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn cấp học mầm non năm học 2020-2021; Kế hoạch số 27/KH-MNPcD ngày 22 tháng 9 năm 2019 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021;

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường và phát huy kết quả đã đạt được trong học kỳ 1 năm học 2020 - 2021;

  Trường mầm non Phúc Diễn Báo cáo sơ kết học kỳ 1 và phương hướng nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 như sau:

I.  ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm tình hình

- Trường mầm non Phúc Diễn có:

+ Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 57 người. Trong đó: 03 BGH, 40 giáo viên, 15 nhân viên. Giáo viên đạt trình độ trên chuẩn là 86%.

+ Số cán bộ, giáo viên, nhân viên là đảng viên là 28 đồng chí chiếm 50%.

+ Tổng số lớp: 12 lớp; tổng số học sinh: 531; trong đó mẫu giáo: 460; nhà trẻ:71

- Cơ sở vật chất của nhà trường: 20 phòng. Cụ thể:

+ Phòng học: 12

+ Phòng đa năng: 01 ; Phòng HĐSP: 01

+ Phòng Hiệu trưởng: 01

+ Phòng Phó Hiệu trưởng: 01

+ Phòng quản lý hành chính: 01

+ Phòng y tế: 01

+ Phòng nhân viên bếp: 01

+ Phòng bảo vệ: 01

- Cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại đồng bộ và đồ dùng dạy học được đầu tư đầy đủ theo thông tư 01.

2. Thuận lợi

- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Quận Bắc Từ Liêm; Đảng ủy, HĐND, UBND phường Phúc Diễn. Sự phối kết hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể trong nhà trường.

-  Ban đại diện cha mẹ học sinh luôn quan tâm đến phong trào hoạt động của nhà trường,

- Công tác xã hội hóa được các cá nhân, tập thể luôn quan tâm ủng hộ nhà trường phục vụ cho hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

- Đội ngũ cán bộ giáo viên có lòng nhiệt tình trong công tác, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, yêu nghề mến trẻ.

- Chế độ chính sách của giáo viên từng bước được ổn định và nâng lên tạo điều kiện cho giáo viên yên tâm công tác.

- Trình độ dân trí được nâng lên rõ rệt, một số phụ huynh hiểu được kiến thức nuôi dạy con, kết hợp chặt chẽ với nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

- Các đoàn thể trong nhà trường duy trì tốt nề nếp hoạt động và hưởng ứng các phong trào một cách mạnh mẽ.

3. Khó khăn:

- Một số giáo viên tuổi cao nên việc tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc chăm sóc giáo dục trẻ còn hạn chế

 - Một số giáo viên, nhân viên trẻ đang trong độ tuổi sinh đẻ, con nhỏ nên phần nào ảnh hưởng đến công tác chuyên môn.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và PTTĐ

-  100% Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên trong nhà trường ký cam kết  ngay từ đầu năm học với các nội dung cụ thể về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ điện nước, phụ phí, giấy in, phô tô...

- Tổ chức Hội thi cô giáo tài năng duyên dáng cấp trường, tham gia thi cấp cụm ( Cô giáo đạt giải Nhì), dự thi cấp Quận ( đạt giải Đặc biệt)

- Nhà trường phối hợp UBND Phường  có tiết mục tham gia Hội diễn mừng Đảng -  Mừng xuân dân tộc 2021 cấp Quận đạt giải Nhì

- Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời với buổi tọa đàm trao đổi theo chuyên đề tại trường

- Thực hiện có hiệu quả công tác đánh giá thi đua hàng tháng

+ Báo cáo đúng thời gian kết quả đánh gia xếp loại thi đua hàng tháng gửi PGD;

- 100% nhân viên thực hiện tốt Bộ quy tắc ứng xử đánh giá hàng tháng. Có nhiều tiến bộ trong giao tiếp ứng xử phù hợp với môi trường sư phạm. Không có giáo viên nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo. 

- Thực hiện mô hình thi đua 4 ngày - 5 tốt

Xây dựng các nội dung thực hiên các ngày pháp luật, tư vấn, thể thao, tiếng  anh bằng nhiều hình thức:

   . Ngày pháp luật: Tổ chức các buổi tọa đàm, mời chuyên gia ( là phụ huynh học sinh - làm công tác xã hội hóa) cho CVB, GV, NV và trẻ :trao đổi một số luật như phòng bạo lực học đường, phòng chống xâm hại cho trẻ mầm, luật thi đua khen thưởng, luật lao động, bảo hiểm XH. Tổ chức  sân chơi tìm hiểu luật an toàn giao thông cho trẻ bằng hình thức hỏi đáp, chơi trò chơi liên quan đến luật ATGT.

  . Ngày thể thao:  Xây dựng các câu lạc bộ thể thao của cô và trẻ  trong trường phong phú và quản lý sát sao câu lạc bộ.  Đồng thời tận dụng nguồn nhân lực tại trường ( là giáo viên, nhân viên) có năng khiếu và kỹ năng 1 số hoạt động thể thao phân công phụ trách làm chủ nhiệm câu lạc bộ:  câu lạc bộ của Cb, GV, NV gồm có rumba , cầu lông, bóng chuyền hơi; CLB của trẻ gồm rumba kids, trò chơi dân gian. Các CLB luyện tập vào 17h chiều thứ 6 hàng tuần ; của trẻ vào 15h30. Mỗi buổi luyện tập có điểm danh, ký tên các thành viên có mặt luyện tập. Tổ chức các buổi giao lưu thể thao, báo cáo kết quả hoạt động các câu lạc bộ thể thao của cô và trẻ trong trường. Chỉ đạo thực hiện các bài rumba dự  thi, tiết mục giao lưu do liên đoàn lao động quận tổ chức.

. Ngày tư vấn: Tổ chức các buổi tư vấn về phòng dịch bệnh, kiến thức dinh dưỡng đối với trẻ mầm non, tư vấn chuyên môn…

. Tiếng anh:  Tổ chức các buổi học tiếng anh, ngày hội tiếng anh. Đã tổ chức ngày hội tiếng anh – phối hợp trung tâm tiếng anh Wordlink thiết kế các trò chơi, hát, đọc thơ, bằng tiếng anh…..

- Thực hiện cặp lá yêu thương

 100% các cuộc vận động hỗ trợ giúp đỡ vượt khó khăn nhà trường hăng hái tham gia và chủ động các hoạt động ủng hộ bằng tinh thần, vật chất ( tiền mặt, hiện vật) như cuộc vận động ủng hộ lũ lụt miền trung, tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam, hỗ trợ trang thiết bị GD miền núi được 35.700.000

- Tham gia các cuộc vận động thi trực tuyến tìm hiểu về pháp luật như cuộc thi: Tìm hiểu luật bảo vệ môi trường và qui tắc ứng xử gắn với BVMT” , cuộc thi tìm hiểu “ Pháp luật với mọi người”...

2. Phát triển quy mô củng cố nâng cao chất lượng PC GDMN trẻ em năm tuổi

Trường có Tổng số nhóm lớp là 12. Trong đó: Mẫu giáo Bé là 3; Mẫu giáo nhỡ là 3; Mẫu giáo lớn là 4 lớp:

- Số giáo viên: 57, các nhóm lớp đảm bảo định biên 2-4 cô/lớp.

Trẻ 5 tuổi ra lớp học tại trường 195/531 và nơi khác đạt tỷ lệ 100%.

- Thực hiện Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/7/2011 của liên Bộ, Bộ GD&ĐT - Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở GDMN theo quy định tại QĐ số 239/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.

- Thực hiện hỗ trợ: 1 trẻ được miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập: 400.000đ/HK I. Hỗ trợ ăn trưa 1 cháu: 596.000. Tổng số tiền  996.000đ

- Phối hợp UBND phường hoàn thành tốt phổ cập GD trẻ em 5 tuổi được thành phố công nhận.

3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả HĐ chăm sóc, giáo dục trẻ

a. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất tinh thần cho trẻ

         - 100% trẻ đến trưởng được đảm bảo tốt an toàn về thể chất và tinh thần. Đảm bảo môi trường sống, học tập an toàn, thân thiện, lành mạnh đối với trẻ .

b. Công tác nuôi dưỡng và chăm sóc bảo vệ sức khỏe.

- Số trẻ ăn bán trú tại trường: đạt 100% số trẻ. Mức ăn: 20.000 đ/trẻ/ngày

- Trẻ được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng: 531 cháu đạt tỷ lệ 100%, hàng tháng thực hiện nghiêm túc việc theo dõi sức khỏe trẻ suy dinh dưỡng

+ Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm từ đầu năm là: 3,3% xuống còn 2,2 /HKI

- Tháng 12/2020 nhà trường tổ chức KSK cho trẻ 531 trẻ đạt 100 %

- Nhà trường phối hợp với TTYT Quận khám sàng lọc khiếm thính cho 300 trẻ không có trường hợp bị dị tật khiếm thính

- 100% các nhóm lớp đảm bảo vệ sinh phòng nhóm, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân trẻ.

- 100% các lớp học có điều hòa đảm bảo sức khỏe cho trẻ ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè.

- Cải thiện bữa ăn của cô và thay đổi thực đơn trẻ theo tháng : Hàng tháng thay đổi từ 1- 3,4 món ăn mới. Xây dựng thực đơn cho trẻ theo bữa ăn tiêu chuẩn, bữa chính đạt tối thiểu 10 loại thực phẩm, trong đó có từ 3-5 loại rau, củ và bao gồm các món: Cơm, món mặn, món xào, món canh và có thể thêm món tráng miệng. Nhà trường không có trường hợp ngộc độc, dịch bệnh nào xảy ra.

- Tiếp tục thực hiện mô hình bữa ăn gia đình tại khối MG Lớn

- Thực hiện cho trẻ ăn bằng khay tại 2 lớp lớn

- Tổ chức buffe cho trẻ trong dịp tổ chức các ngày lệ hội, sự kiện

- Tổ chức Hội nuôi giỏi chào mừng 20/11 có 8/8 đồng chí tham gia, đạt loại Giỏi.

- Nhà trường thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới CBGVNV và PHHS Đề án Chương trình sữa học đường, đến nay trẻ mẫu giáo đăng ký tham gia đạt tỷ lệ 97 %.

b. Công tác giáo dục.

        - Nhà trường tập trung vào cải tạo xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học từ thiết kế đến sử dụng hiệu quả: 

         + Cải tạo các khu vườn trường như loại bỏ một số loại cây không hiệu quả làm sáng khu sân trường. 

        + 100% lớp học có màu sắc trang nhã thể hiện rõ màu chủ đạo Xanh và vàng, nhiều các bài tập sản phẩm,các nguyên vật liệu mở phong phú, đa dạng gần gũi với trẻ như lá cây, rơm, len sợi, khuy, sỏi… cho trẻ được thỏa sức sáng tạo.

- Tiếp cận và ứng dụng phương pháp giáo dục Montessori lĩnh vực thực hành cuộc sống;

- Phương pháp giáo dục STEAM.  

- Giáo dục kết nối

- Dạy học theo dự án

- Lồng ghép PP Montessory

- Trong học kỳ nhà trường có kế hoạch và phối hợp với phụ huynh tổ chức tốt các sự kiện cho học sinh: Khai giảng năm học mới, Trung thu, Sự kiện 20/10; Sự kiện 20/11, Noel nhiệm màu, Giao lưu với chú bộ đội nhân ngày 22/12, tổ chức sư kiện chào xuân yêu thương 2021 – Hội chợ xuân  thi gói bánh chưng + gian hàng hội chợ

- Hội giảng chào mừng ngày NGVN 20/11  kết quả 31/40 giáo viên tham gia hội giảng ( 1 số GV tuổi cao, nghỉ thai sản, có VĐ về sức khỏe không tham gia hội giảng)  đạt giỏi 31/31 chiếm tỉ lệ %;

- Tổ chức tốt Ngày chuyên môn …hoạt động với ….. chuyên đề cấp trường, có sự tham gia của PHHS

- Xây dựng bài giảng điện tử và Elearning dự thi cấp Quận:

4.Thực hiện việc tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý GD, GVNV

-  Chú trọng các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nhà giáo tới 100% CBQL, GV, NV thông qua các buổi họp, sinh hoạt chuyên môn...

- 3/3 cán bộ quản lý giáo dục có bằng trung cấp  lý luận chính trị và có trình độ đào tạo trên chuẩn. 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp, phấn đấu 100% giáo viên có trình độ trên chuẩn.

- Cán bộ quản lý có kiến thức về nghiệp vụ quản trị trường học, quản lý tài chính, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Nhà trường tổ chức bồi dưỡng nâng cao tay nghề, nghiệp vụ, phương pháp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu về đổi mới dạy và học trong đó chú trọng:

+ Tổ chức bồi dưỡng tập huấn nâng cao kiến thức chuyên môn, kĩ năng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên: Chuyên đề dạy học theo dự án, trường học hạnh phúc, CNTT, giao tiếp ứng xử

+ 8/8 nhân viên: Có kiến thức về xây dựng thực đơn, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.

- 100% cán bộ, giáo viên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên đảm bảo đầy đủ nội dung bắt buộc, tự chọn và số tiết.

- Tổ chức có hiệu quả các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ khối với các nội dung trọng tâm trong tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

 

 

 

6

III. PHƯƠNG HƯỚNG HỌC KỲ II 

1. Công tác phát triển số lượng

- Duy trì, tuyên truyền phụ huynh cho trẻ đi học đảm bảo đủ số lượng trẻ so với đầu năm (Đầu năm: 531 trẻ)

2. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ

- Tổ chức cân, đo chấm kênh sức khỏe cho trẻ vào tháng 2, 4

- Tiếp tục duy trì và thay đổi thực đơn cho trẻ hàng tháng cho trẻ đảm bảo đủ dinh dưỡng. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tuyệt đối. Phấn đấu học kỳ II giảm tỷ lệ trẻ

suy dinh dưỡng xuống còn 1 %, khống chế trẻ béo phì ,TC: 2,2%.

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học.

- Duy trì cho trẻ thực hiện rửa tay, lau mặt trước khi ăn và sau khi lao động, đi vệ sinh.

- Tuyên truyền tốt công tác phòng chống các dịch bệnh

3. Công tác giáo dục

- Thực hiện tốt “chương trình nhà trường”, tích cực sưu tầm làm đồ dùng, đồ chơi sáng tạo phục vụ cho các hoạt động.

- Tổ chức chuyên đề 01 lồng vào các hoạt động (Tháng 3), chuyên đề PTTM, PTNN, PTNT.

- Tổ chức các hoạt động học theo dự án, montessory, steam , khám phá trải nghiệm

- Thực hiện việc kiểm tra, dự giờ, đánh giá chất lượng công tác chăm sóc, giáo dục trẻ của giáo viên, nhân viên.

4. Cơ sở vật chất

- Đón nhận bàn giao khu nhà xây mới ( gồm 12 phòng học và 1 phòng chức năng). Hoàn thiện xây mới dãy phòng học và các phòng chức năng.

- Phân bổ, bổ sung đồ dùng trang thiết bị cho các phòng học mới, nhà bếp

- Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục vận động các cá nhân, phụ huynh học sinh ủng hộ sách, báo, truyện tranh, cây cảnh và các đồ dùng phục vụ cho công tác giáo dục trẻ.

5. Công tác khác

- Thu và chấm SKKN (Tháng 2)

- Tham quan lễ hội đình làng Phúc Diễn (Tháng 2)

- Tổ chức cho trẻ trải nghiệm tham gia tìm hiểu pháp luật BVMT ( ngày pháp luật) tại sân trường (Tháng 3)

- Chỉ đạo tổ chức hoạt động giao lưu tập thể chúc mừng ngày 8/3, ngày hội sách (Tháng 3)

- Tổ chức ngày hội thể thao (Tháng 4)

- Tổ chức tham quan khu di tích lịch sử cây đa Bác Hồ, hội thi rung chuông vàng cho trẻ MG lớn (Tháng 5)

- Tổ chức tham quan trường tiểu học Tây Hà Nội (Tháng 5)

- Tiếp tục chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức kiến tập chuyên đề theo kế hoạch.

- Chỉ đạo giáo viên đánh giá trẻ cuối năm (Tháng 4)

- Đánh giá công chức, chuẩn nghề nghiệp (Tháng 4)

- Tổ chức Tổng kết năm học và Tết thiếu nhi 1/6 (Tháng 5)

6. Phấn đấu học kì 2

- Phấn đấu cuối năm học 2020 - 2021 có 95 % số nhóm, lớp xếp loại tốt.

- Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện sâu rộng trong CB, GV, NV thực hiện chuyên đề 01 cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt phong trào thi đua Cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục quận Bắc Từ Liêm “kỉ cương, văn hóavà các phong trào do ngành phát động.

- Thực hiện tốt công tác đổi mới công tác chăm sóc giáo dục trẻ và trú trọng rèn kỹ năng cho trẻ.

- Phấn đấu trường đạt danh hiệu:

+ “Tập thể lao động tiên tiến” cấp quận năm học 2020-2021

+ 6 “ Chiến sĩ thi đua” cấp quận (1 quản lý, 4 giáo viên, 1 nhân viên)

+ Công đoàn “Vững mạnh, tieu biểu ” cấp quận.

+ Chi đoàn xuất sắc.

Trên đây là Báo cáo sơ kết học kỳ I, phương hướng học kỳ II năm học 2020 - 2021 của trường mầm non Phúc Diễn. Trường mầm non Phúc Diễn trân trọng báo cáo./.   

 

  Nơi nhận:                                                                                       KT. HIỆU TRƯỞNG

 - Phòng GD&ĐT; (Để b/c)                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 - Lưu VT.

 

 

                                                                                                                        Nguyễn Thị Thu Hương