Hoạt động Steam “Thiết kế oto không động cơ”       (26/04/2021 15:59)

Hoạt động steam “thiết kế oto không động cơ”      

Các bài tập Montessori phát triển vận động tinh cho trẻ (16/04/2021 13:42)

Các bài tập montessori phát triển vận động tinh cho trẻ

Kiến tập Dạy học kết nối (03/04/2021 2:4)

Thực hiện kế hoạch số 399b/kh-mnpcd ngày 08/08/2020 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của trường mầm non phúc diễn; lớp mẫu giáo bé 2 được phân công giao nhiệm vụ xây dựng chuyên đề “lớp học kết nối”, các cô đã xây dựng và lên chuyên đề với đề tài: “bữa tiệc sắc màu”.

Chuyên đề “Dạy học kết nối” (03/04/2021 1:45)

Thực hiện kế hoạch số 399b/kh-mnpcd về thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của trường mầm non phúc diễn; lớp mẫu giáo nhỡ 3 được phân công giao nhiệm vụ xây dựng chuyên đề “lớp học kết nối”, đề tài: kết nối bác nông dân trồng bưởi diễn.

THAM GIA HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP QUẬN (23/03/2021 8:5)

Cô  giáo nguyễn thị thủy lớp nhỡ 1 tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp quận năm học 2020-2021.