Chi bộ 11- Trường mầm non Phúc Diễn tham gia "Hội nghị thông báo kêt quả Đại Hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII... do Đảng ủy Phường tổ chức. (14/11/2020 21:55)

sáng thứ 3 ngày 10/11/2020 Chi bộ 11- Trường mầm non Phúc Diễn tham gia "Hội nghị thông báo kêt quả Đại Hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII và học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm lần thứ II, Nhiệm kỳ 2020-2025... do Đảng ủy Phường tổ chức.

Sau đây là một số hình ảnh:

                                                                                                                              Phúc Diễn, ngày 14 tháng 11 năm 2020

                                                                                                                                                         Tác giả

 

                                                                                                                                             Trần Thị Hương Giang