Tập huấn công tác phòng chống dịch bệnh trong trường học (05/09/2020 16:6)

Sáng Thứ Hai ngày 31/08/2020 Ban giám hiệu + nhân viên y tế Trường mầm non Phúc Diễn tổ chức tập huấn các giải pháp phòng chống dịch bệnh trong trường mầm non.

Sau đây là một số hình ảnh:

                                                                                                            Phúc Diễn, ngày 5 tháng 9 năm 2020                

                                                                                                        Tác giả