Công tác tuyên truyền tư vấn phụ huynh khám sàng lọc khiếm thính cho trẻ (10/12/2020 13:29)

Việc sàng lọc khiếm thính nhằm phát hiện sớm các dị tật bẩm sinh về chức năng nghe của trẻ, từ đó tư vấn và điều trị kịp thời cho trẻ không may bị mắc bệnh để giúp trẻ phát triẻn ngôn ngữ và khả năng nghe nói được tốt hơn. Nếu xác định mắc bệnh, trẻ sẽ sớm được hỗ trợ điều trị, góp phần giảm thiểu số trẻ bị dị tật bẩm sinh, giúp trẻ phát triển bình thường về thể chất, trí tuệ và tinh thần đồng thời nâng cao chất lượng dân số. Trường Mầm non Phúc Diễn phối hợp với Trung tâm y tế phường Phúc Diễn tổ chức khám sàng lọc khiếm thính và đánh giá chỉ số phát triển cho trẻ tại trường. Việc sàng lọc khiếm thính nhằm phát hiện sớm các dị tật bẩm sinh về chức năng nghe của trẻ, từ đó tư vấn và điều trị kịp thời cho trẻ không may bị mắc bệnh để giúp trẻ phát triẻn ngôn ngữ và khả năng nghe nói được tốt hơn. Nếu xác định mắc bệnh, trẻ sẽ sớm được hỗ trợ điều trị, góp phần giảm thiểu số trẻ bị dị tật bẩm sinh, giúp trẻ phát triển bình thường về thể chất, trí tuệ và tinh thần đồng thời nâng cao chất lượng dân số. Các bác sĩ, kĩ thuật viên với trang thiết bị y tế hiện đại đã khám đo thính lực cho các cháu của trường. Một số cháu đã xác định có nguy cơ khiếm thính, nghe kém sẽ được các cô giáo thông báo tới cha mẹ để được khám chuyên sâu lần 2 bằng test thính giác, nội soi…

Việc sàng lọc khiếm thính nhằm phát hiện sớm các dị tật bẩm sinh về chức năng nghe của trẻ, từ đó tư vấn và điều trị kịp thời cho trẻ không may bị mắc bệnh để giúp trẻ phát triẻn ngôn ngữ và khả năng nghe nói được tốt hơn. Nếu xác định mắc bệnh, trẻ sẽ sớm được hỗ trợ điều trị, góp phần giảm thiểu số trẻ bị dị tật bẩm sinh, giúp trẻ phát triển bình thường về thể chất, trí tuệ và tinh thần đồng thời nâng cao chất lượng dân số.

Trường Mầm non Phúc Diễn phối hợp với Trung tâm y tế phường Phúc Diễn tổ chức khám sàng lọc khiếm thính và đánh giá chỉ số phát triển cho trẻ tại trường.

Việc sàng lọc khiếm thính nhằm phát hiện sớm các dị tật bẩm sinh về chức năng nghe của trẻ, từ đó tư vấn và điều trị kịp thời cho trẻ không may bị mắc bệnh để giúp trẻ phát triẻn ngôn ngữ và khả năng nghe nói được tốt hơn. Nếu xác định mắc bệnh, trẻ sẽ sớm được hỗ trợ điều trị, góp phần giảm thiểu số trẻ bị dị tật bẩm sinh, giúp trẻ phát triển bình thường về thể chất, trí tuệ và tinh thần đồng thời nâng cao chất lượng dân số.

Các bác sĩ, kĩ thuật viên với trang thiết bị y tế hiện đại đã khám đo thính lực cho các cháu của trường. Một số cháu đã xác định có nguy cơ khiếm thính, nghe kém sẽ được các cô giáo thông báo tới cha mẹ để được khám chuyên sâu lần 2 bằng test thính giác, nội soi…

Dưới đây là một số hình ảnh: