Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2020 Trường mầm non Phúc Diễn tổ chức tọa đàm phổ biến pháp luật với chuyên đề: Bạo lực học đường trong trường mầm non và phòng chống xâm hại trẻ em" (14/11/2020 22:16)

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2020 Trường mầm non Phúc Diễn tổ chức tọa đàm phổ biến pháp luật với chuyên đề: Bạo lực học đường trong trường mầm non và phòng chống xâm hại trẻ em"

Sau đây là một số hình ảnh:


 


 

                                                                                                              Phúc Diễn, ngày 14 tháng 11 năm 2020

                                                                                                                                     Tác giả

 

                                                                                                                    Nguyễn Thị Hằng Nga