“Hướng về miền Trung thân yêu” (27/10/2020 12:19)

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ; thân nhân các chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ ứng cứu người bị nạn. Công đoàn trường mầm non Phúc Diễn phối kết hợp cùng Ban giám hiệu phát động chương trình từ thiện “Hướng về miền Trung thân yêu”.

Sau đây là một số hình ảnh:

                                                                                                                     Phúc Diễn, ngày 27 tháng 10 năm 2020

                                                                                                                                                    Tác giả

 

                                                                                                                                               Lê Thu Cúc