Công Đoàn Trường mầm non Phúc Diễn tham gia biểu diễn văn nghệ "Chung khảo hội thi: Duyên dáng áo dài" (08/10/2020 18:50)

Sáng Thứ Năm ngày 08 tháng 10 năm 2020 Công Đoàn Trường mầm non Phúc Diễn tham gia biểu diễn văn nghệ "Chung khảo hội thi: Duyên dáng áo dài"

sau đây là một số hình ảnh:

                                                                                                         Phúc Diễn, ngày 08 tháng 10 năm 2020

                                                                                                                                   Tác giả

 

                                                                                                                            Lê Thu Cúc