Chi đoàn Trường mầm non Phúc Diễn tham gia hội khỏe " Thanh niên quận Bắc Từ Liêm" (14/11/2020 22:29)

sáng chủ nhật ngày 8/11/2020 Chi đoàn Trường mầm non Phúc Diễn tham gia hội khỏe " Thanh niên quận Bắc Từ Liêm"

Sau đây là một số hình ảnh:

                                                                                                                                  Phúc Diễn, ngày14 tháng 11 năm 2020

                                                                                                                                                               Tác giả

                                                                                                                                                  Trần Thị Hương Giang