Hội nghị giao ban tháng 10 (11/10/2020 15:30)

Chi đoàn Phường Phúc Diễn tổ chức họp giao ban tháng 10

Sau đây là một số hình ảnh:

                                                                            Phúc Diễn, ngày 11 tháng 10 năm 2020

       Ban giám hiệu                                                                      Tác giả

 

                                                                                       Trần Thị Hương Giang