Hoạt động Steam “Thiết kế oto không động cơ”       (26/04/2021 15:59)

Hoạt động Steam “Thiết kế oto không động cơ”      


Thực hiện kế hoạch số 399B/KH-MNPcD ngày 08/08/2020 của trường mầm non Phúc Diễn về thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021; Lớp mẫu giáo lớn được phân công giao nhiệm vụ xây dựng hoạt động steam “Thiết kế oto không động cơ”.

Thông qua chuyên đề, cô giáo Đoàn Thị Chung  muốn truyền tải phương châm:

  • Lấy trẻ làm trung tâm, phát huy tính sáng tạo, trí tượng tượng phong phú của trẻ.
  • Tôn trọng đặc điểm, tính riêng biệt của từng trẻ, tạo điều kiện cho trẻ phát triển theo khả năng riêng của mình.
  • Khuyến khích trẻ chủ động với môi trường xung quanh.

Nguyên liệu: Bóng, nút chai, chai nhựa, ống hút, dây chun.

Một số hình ảnh tiết học:

 

 

 

Tác giả: Đoàn Thị Chung