Các bài tập Montessori phát triển vận động tinh cho trẻ (16/04/2021 13:42)

Các bài tập Montessori phát triển vận động tinh cho trẻ

Bài tập 1: Trẻ thực hiện kĩ năng quen thuộc luồn dây qua lỗ, buộc dây giày, các mức độ tùy thuộc giáo viên yêu cầu vào khả năng từng trẻ, luồn dây ngang, luồn dây đan chéo.

Ảnh:Giáo cụ mô hình chiếc giày

Trẻ thực hiện: Trẻ hứng thú với giáo cụ thực tế, trẻ tập trung chú ý vào giáo cụ cũng như sự chỉ dẫn của cô. Ban đầu còn lóng ngóng, các đầu ngón tay cầm dây chưa đều, bấm chặt quá làm đầu dây bị nghiêng, khó luồn vào lỗ, sau đó khi đã quen, trẻ biết cầm đầu dây một cách nhẹ nhàng bằng các đầu ngón tay, nhanh nhẹn đưa tay ra sau rút dây. Trẻ làm nhanh dần và kĩ năng ổn định dần sau 2 lần làm quen với giáo cụ. Trẻ phải sử dụng 1 tay nâng bảng giáo cụ, 1 tay kia luồn dây qua lỗ, xoay bảng lại hoặc thò tay  rút dây và xâu chiều ngược lại.

Ảnh: Trẻ thực hiện luồn dây và buộc dây giày

           Bài tập rèn luyện cử động bàn tay.

Bài tập 2: “Kéo mở khóa”

Trẻ thực hiện cả hai tay đối với bài tập kéo khóa này. Giáo cụ có thể để hướng phía trước hoặc có thể dựa vào người trẻ để mô phỏng hành vi tự kéo khóa và kéo khóa cho đối tượng khác.

                                            Ảnh: Giáo cụ mô phỏng kéo khóa

Trẻ thực hiện: Kĩ năng kéo, mở khóa của trẻ tương đối tốt, trẻ biết giữ giáo cụ và kéo khóa bằng tay thuận, 2-3 đầu ngón tay cầm vào đầu khóa, bấm chặt đầu ngón tay, kéo từ từ xuống hoặc lên. Tuy nhiên, cần cho trẻ làm quen hơn nữa với kĩ năng sử dụng 2 tay đưa khóa vào nấc, đây là 1 chi tiết nhỏ, trẻ còn chưa thao tác được với những nấc khóa bé. Giáo cụ thu hút được sự chú ý và khơi gợi hứng thú của trẻ.Trẻ dựa giáo cụ vào người, hướng mặt trước của giáo cụ ra ngoài, sử dụng cả 2 bàn tay, một tay giữ vải, một tay kéo khóa. Sau đó, trẻ dùng 2 tay đưa nấc khóa vào và lại kéo khóa lên, một tay giữ vải.

Ảnh: Trẻ thực hiện kéo, mở khoá

Bài tập 3: “Tháo mở cúc”.

Trẻ được thực hiện bài tập rèn luyện sự nhanh nhạy của ngón tay và sự mềm dẻo của cổ tay, bàn tay. Ở bài tập tháo mở cúc áo, cô để trẻ tự làm quen với giáo cụ và đưa ra yêu cầu cho trẻ hãy tháo cúc ra, sau đó, lại yêu cầu trẻ đóng cúc vào, cho trẻ làm quen với cúc to và cúc nhỏ khác nhau.

Ảnh: Giáo cụ mô phỏng áo đóng mở cúc

Trẻ thực hiện: Trẻ biết sử dụng các đầu ngón tay bấm chặt vào cúc áo và luồn cúc áo theo chiều ngược lại để mở ra và đóng vào. Trẻ được làm quen với giáo cụ và kĩ năng tay tốt dần lên, xuất hiện sự kết hợp mềm dẻo của cổ tay và bàn tay. Trẻ biết phối hợp tay – mắt tốt. Trẻ hứng thú với giáo cụ, chăm chú thực hiện và nhanh nhẹn xử lý tình huống.

Ảnh: Trẻ thao tác đóng mở cúc áo