Môn  Hiển thị :
Phát triển ngôn ngữ: Truyện "Quả trứng"- GV: Nguyễn Thị Doan- Lớp Nhà trẻ 2
admin
25/3/2021

Tải về
NBTN: "Hoa hồng- hoa cúc"- GV: Phí Thị Hường- Lớp Nhà trẻ 2
admin
25/3/2021

Tải về
LQVH: Thơ "Nghe lời cô giáo"- GV: Bùi Thị Huyền- Lớp Mẫu giáo nhỡ 3
admin
25/3/2021

Tải về
HĐTH: "Tạo hình con vật từ đĩa nhựa"- GV: Lê Thị Bạch Tuyết- Lớp Mẫu giáo nhỡ 2
admin
25/3/2021

Tải về
LQVT: "Dạy trẻ tách gộp nhóm có số lượng 8"- GV: Tô Thị Minh thu- Lớp mẫu giáo lớn 4
admin
25/3/2021

Tải về